uken

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ «ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС»

Науково-педагогічне стажування
«ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС»

м. Рига, Латвійська Республіка
19 грудня – 29 січня 2023 року

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які мають або здобувають освіту в галузі педагогіки та психології.
Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.
Голова організаційного комітету:
Роман Дьякон – доктор технічних наук, професор, академік, президент ISMA University of Applied Sciences.
Форма участі: дистанційна.
Мови тез доповідей: латиська, англійська, українська.
Учасникам необхідно до 16 грудня 2022 року (включно):

  1. заповнити заявку;
  2. надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:
    • тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
    • після отримання реквізитів надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: на стажування з педагогічних наук.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.
Кожен учасник отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Детальна інформація про стажування міститься на сайті та в інформаційному листі.