uken

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЇ НА ТЕМУ «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ І ПРОГРАМИ В ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ ТА ОСВІТІ»

Полонійна академія в Ченстохові,
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
запрошують узяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки

колективної монографії на тему
«ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ І ПРОГРАМИ В ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ ТА ОСВІТІ».

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.
До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту в галузі педагогіки та психології.

Орієнтовна тематика монографії:

 • Теорія і методика професійної освіти.
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями).
 • Дошкільна освіта.
 • Початкова освіта.
 • Середня освіта (за предметними спеціальностями).
 • Спеціальна освіта.
 • Загальна педагогіка та історії педагогіки.
 • Загальна психологія; психологія особистості.
 • Соціальна психологія; психологія соціальної роботи.
 • Історія психології.
 • Педагогічна та вікова психологія.
 • Спеціальна психологія.
 • Психологія діяльності в особливих умовах.
 • Організаційна психологія; економічна психологія.

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 23 грудня 2022 року (включно):

 1. заповнити заявку за посиланням;
 2. надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:
  • наукову статтю на рецензування;
  • після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: колективна монографія з педагогіки та психології.
Матеріали приймаються польською, українською та англійською мовами.
Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи.
Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання.
Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index.
Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Більш детальну інформацію про монографію Ви можете переглянути в додатку до цього повідомлення та на сайті.