uken

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ «ЗАСТОСУВАННЯ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ»

Науково-педагогічне стажування
«ЗАСТОСУВАННЯ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ»

м. Рига, Латвійська Республіка
27 лютого – 9 квітня 2023 року

До участі запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які мають або здобувають освіту в галузі педагогіки та психології.
Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.
Голова організаційного комітету:
Станіслав Бука, доктор економічних наук, професор, ректор Балтійської міжнародної академії.
Організаційний комітет:
Ірина Плотка, доктор психологічних наук, професор, Балтійська міжнародна академія;
Тетяна Юркевич, доктор юридичних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;
Алла Ільїна, доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія.
Форма участі: дистанційна.
Мова тез доповідей: латиська, англійська, українська.

Учасникам необхідно до 24 лютого 2023 року (включно):

  • заповнити заявку;
  • надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:
  • тези науково-методичної доповіді за профілем роботи в навчальному або науковому закладі України;
  • після отримання реквізитів надіслати електронну копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: на стажування з педагогічних наук.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.
Кожен учасник отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Детальна інформація про стажування міститься на сайті та в інформаційному листі.

Представництво в Україні:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Балтійською міжнародною академією)
Контактний телефон: +38 (068) 487 24 43
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Електронна адреса: ped@cuesc.org.ua