uken

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ КАТЕГОРІЇ «Б» ADVANCED LINGUISTICS ВИП. 11, 2023

Шановні колеги!
Оголошується набір наукових статей до чергового випуску

фахового журналу категорії «Б»
ADVANCED LINGUISTICS / СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА

Вип. 11, 2023

Засновник видання: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Державна реєстрація: Свідоцтво КВ №23089-12929 ПР
Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України №1290 від 30.11.2021
Спеціальності: 035 – Філологія 011 – Освітні, педагогічні науки
Періодичність: 2 рази на рік

Advanced Linguistics – це міжнародне рецензоване наукове видання, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Галузь і проблематика: актуальні теоретичні та практичні аспекти філології, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературознавства, міжкультурної комунікації, методики навчання іноземних мов і перекладу, освітніх і педагогічних наук.
Мови викладу: українська, англійська, німецька, французька.
Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для рукописів.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РУКОПИСІВ
Для опублікування статті у Випуску 11/2023 необхідно не пізніше 23 квітня 2023 року (включно):

  • надіслати рукопис через особистий кабінет на сайті журналу (реєстрація – за посиланням http://al.fl.kpi.ua/user/register) Підтвердження щодо прийняття статті до друку й реквізити для сплати вартості публікації надійде авторові на вказану ним контактну електронну адресу. Вартість публікації становить 600 грн.
  • надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску на електронну адресу adling.fl.kpi@gmail.com

Всі рукописи проходять перевірку на плагіат.

Більш детальна інформація в інформаційному листі.