uken

ПУБЛІКАЦІЯ В ЖУРНАЛІ «АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 2, 2023.

Шановні науковці, колеги-освітяни!
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
запрошує до співпраці та пропонує долучитися до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної науки на сторінках журналу

«АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. Серія: ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 2, 2023.

Збірник наукових праць «АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. Серія: ПЕДАГОГІКА» є рецензованим науковим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4). Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 017 – Фізична культура і спорт.

Статті в журналі публікуються за такими напрямами досліджень:

 • теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;
 • теорія освіти й навчання;
 • теорія і методика виховання;
 • історія педагогіки;
 • порівняльна педагогіка;
 • якість освіти;
 • управління розвитком освіти;
 • методика шкільного навчання тощо.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ
Авторські рукописи статей, не оформлені належним чином, і такі, що не містять нових
наукових результатів, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право
проводити редакційне коректування авторських рукописів. Рішення редакційної колегії
повідомлятиметься авторові електронною поштою («до друку», «на доопрацювання» або «відхилити»).
Для публікації статті у 2 за 2023 рік необхідно до 27 червня 2023 року (включно):

 • заповнити довідку про автора за посиланням;
 • надіслати на електронну адресу редакції pedagogy@academstudies.volyn.ua :
 • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_стаття, Іваненко_оплата.
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Вартість публікації становить 1100 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 грн.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail pedagogy@academstudies.volyn.ua
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 27 серпня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 27 вересня 2023 р.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 • До друку приймаються статті, написані українською, англійською, польською або болгарською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в інші видання (зокрема й електронні).
 • Рукописи статей іноземними мовами не можуть бути перекладами з української чи російської мов.
 • Редакційна колегія оцінює актуальність запропонованої праці, її наукову новизну, зміст викладу основних засад дослідження, висновків та узагальнень. Матеріали проходять перевірку на плагіат і самоплагіат. Редколегія залишає за собою право відхилити поданий матеріал або повернути на доопрацювання.
 • Текст статті слід подавати в електронній версії (у розширеннях .doc і .docx). Назва файлу має містити прізвище принаймні одного з авторів: Калиновська_стаття.
 • Не вичитані автором тексти (з фактичними, стилістичними або технічними помилками) до розгляду не приймаються.
 • Рецензування статей – анонімне. Відхилені статті редколегія не повертає.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Більш детальна інформація на сайтіабо в інформаційному листі