uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЧАСОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА. СЕРІЯ 9 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОВ ВИПУСК № 26, 2023

Шановні колеги-мовознавці!

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому виданні

“НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА. СЕРІЯ 9. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОВ” № 26 (2023 Р.).

ISSN 2523-4242 (Online), ISSN 2414-4797 (Print)
(website: https://sjnpu.com.ua/index.php/journal).

“Науковий часопис” є поліграфічним та електронним виданням, що включене до переліку наукових фахових видань України категорії “Б” у галузі філологічних наук (035 Філологія) (Наказ Міністерства науки і освіти України № 157 від 09.02.2021 р.) та індексується у міжнародних науково-метричних базах Google Scholar, ERIHPLUS, Ulrich’s Periodicals Directory.

Мова статей – англійська. Додатково англомовні оригінали статей з авторським перекладом українською або іншою мовою (за бажанням авторів) та вихідними даними поліграфічного видання розміщуються в депозитарії УДУ імені Михайла Драгоманова (з метою надання широкому науковому загалу можливості ознайомитися з результатами представлених у журналі розвідок і підвищення індивідуального індексу цитування авторів).

Періодичність видання: 2 випуски на рік (червень, грудень).

Статті до чергового випуску приймаються до 01 листопада 2023 року.

Детальні вимоги щодо змісту і оформлення, порядку подання, рецензування і публікації статей розміщені на сайтах “Наукового часопису” (https://sjnpu.com.ua/index.php/jounal) та факультету іноземної філології УДУ імені Михайла Драгоманова (https://fif.udu.edu.ua/naukova-robota-vykladachiv#naukovyi-chasopys-seriia-9), а також для зручності – у прикріпленому файлі.

Будемо раді співпраці!

Висловлюємо вдячність за поширення інформаційного листа серед колег.

З повагою

редакційна колегія.