uken

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРИКЛАДНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА В НАУЦІ Й ОСВІТІ»

Міністерство освіти і науки України
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Факультет іноземної філології
Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та
перекладу

28 березня 2024 року

проводить

ІV Міжнародну науково-прикладну інтернет-конференцію
«КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА В НАУЦІ Й ОСВІТІ»

Напрями обговорення проблемних питань:

  1. Лінгвістичні наукові дослідження з використанням корпусів текстів.
  2. Бази даних та знань: системи та їх елементи. Структурний та змістовний аспекти.
  3. Корпуси текстів в навчальному процесі для формування іншомовної комунікативної компетенції.

Тези конференції будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції «Корпусна лінгвістика в науці й освіті» до її початку.

Вимоги до оформлення тез:
Текст тез має бути вичитаний і відредагований автором. Обсяг тез: 0,5 сторінки формату А-4. Після відцентрованої назви тез, яка друкується великими літерами, жирним шрифтом (кегль 14) звичайними літерами (кегль 14), подаються прізвище та ініціали автора, нижче курсивом – назва навчального закладу (без скорочень)

Просимо повідомити Оргкомітет про участь у конференції до 1 березня 2024 року електронною поштою: mova@udu.edu.ua

Тези приймаються лише за умови дотримання редакційних вимог (матеріали, оформлені не за вимогами, не публікуються).

Участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА

Більш детальна інформація в інформаційному листі