uken

“НАУКОВИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА. СЕРІЯ 9. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОВ” № 27 (2024 Р.).

Вельмишановні колеги-мовознавці!

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому виданні

“НАУКОВИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА. СЕРІЯ 9. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОВ” № 27 (2024 Р.).

ISSN 2523-4242 (Online), ISSN 2414-4797 (Print)
(websitehttps://sjnpu.com.ua/index.php/journal).

Мета редколегії наукового журналу – об’єднати науковців для обміну думками з актуальних проблем загального мовознавства; порівняльно-історичного і типологічного мовознавства; перекладознавства; структурної, прикладної та математичної лінгвістики; міжкультурної комунікації.

“Науковий часопис” є поліграфічним та електронним виданням, що включене до переліку наукових фахових видань України категорії “Б” у галузі філологічних наук (035 Філологія) (Наказ Міністерства науки і освіти України № 157 від 09.02.2021 р.) та індексується у міжнародних науково-метричних базах Google ScholarERIHPLUSUlrichs Periodicals Directory.

Мова статей – англійська. Додатково англомовні оригінали статей з авторським перекладом українською або іншою мовою (за бажанням авторів) та вихідними даними поліграфічного видання розміщуються в депозитарії УДУ імені Михайла Драгоманова (з метою надання широкому науковому загалу можливості ознайомитися з результатами представлених у журналі розвідок і підвищення індивідуального індексу цитування авторів)
.
Періодичність видання: 2 випуски на рік (червень, грудень)
.
Статті до чергового випуску приймаються до 01 квітня 2024 року.

Детальні вимоги щодо змісту і оформлення, порядку подання, рецензування і публікації статей розміщені на сайтах “Наукового часопису” (https://sjnpu.com.ua/index.php/journal) та факультету іноземної філології УДУ імені Михайла Драгоманова (https://fif.udu.edu.ua/nauka/chasopys), а також для зручності – у прикріпленому файлі.

Вимоги до оформлення рукописів, поданих для публікації у НАУКОВОМУ ЧАСОПИСІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов

Requirements for Papers

Будемо раді співпраці!
Висловлюємо вдячність за поширення інформаційного листа серед колег.
З повагоюредакційна колегія.