uken
25 Березня, 2024

Day

Шановні студенти! Запрошуємо вас взяти участь у XVІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ» яка відбудеться 12 квітня 2024 року у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 601, платформа Zoom Робочі мови конференції: українська,...
Read More
На розгляд до публікації в журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» приймаються статті на актуальну тему в галузі освіти та педагогіки, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків, відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: право, освіта / педагогіка, психологія, культура і...
Read More