uken
26 Квітня, 2024

Day

НАУКОВИЙ ВІСНИК ВІННИЦЬКОЇ АКАДЕМІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ» запрошує до публікації наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, практичних працівників, хто цікавиться науковими досягненнями у галузі педагогічних та психологічних наук ПРО ЖУРНАЛ У журналі висвітлюються результати досліджень з широкого кола проблем з педагогічних та психологічних наук: методології педагогічної науки, історії педагогіки, теорії і практики...
Read More
Запрошуємо до публікації у науковому журналі «ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ВИПУСК 3 ЗА 2024 РІК Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Рік заснування: 2023. ISSN 3041-1041 (Print) ISSN 3041-105X (Online) Періодичність: 4 рази на рік. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України № 220...
Read More