uken
28 Травня, 2024

Day

ПРО ЖУРНАЛ Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25406-15346Р від 15.02.2023 року Засновник: Сумський державнийпедагогічний університет імені А.С. Макаренка ISSN 2786-8052 (print), 2786-8060 (online) Періодичність видання: 4 рази на рік Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська. ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ (КАТЕГОРІЯ «Б») Наказ МОН України № 768 від 20 червня 2023 року (додаток...
Read More