uken

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

ПУБЛІКАЦІЯ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА» № 4 ЗА 2021 РІК

Збірник наукових праць «Академічні студії. Серія: Педагогіка» є науковим педагогічним рецензованим виданням, у якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед […]

ПУБЛІКАЦІЯ У ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ “PNAP. SCIENTIFIC JOURNAL OF POLONIA UNIVERSITY PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ” ТОМ 49 № 6, 2021

Шановні автори! Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному науковому журналі “PNAP. SCIENTIFIC JOURNAL OF POLONIA UNIVERSITY PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ” ТОМ 49 № 6, 2021 Термін прийняття матеріалів – до […]

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE»

Научно-издательский центр «Sci–conf.com.ua» Perfect Publishing III Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 4–6 листопада 2021 року Vancouver, Canada ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Форма проведення конференції: заочна інтернет-конференція. Робочі мови: […]

ПУБЛІКАЦІЯ В КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ «ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

Шановні колеги! Запрошуємо до участі в авторському колективі монографії «ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» До публікації приймаються матеріали, що оформлені на аркушах формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал […]

ПУБЛІКАЦІЯ ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ KELM (KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW, MANAGEMENT) № 6(42), 2021

Рік заснування: 2013 рік. Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін. Періодичність: 8 разів на рік. Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС. […]