uken

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛІНГВІСТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

VІ Міжнародний симпозіум
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ: НАУКА, ОСВІТА, КОМУНІКАЦІЯ

Кафедра іноземних мов за фахом

V Міжнародна науково-практична конференція
«ЛІНГВІСТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»

28–29 березня 2024 року

Реєстрація: Електронна пошта: maryna.chaikovska@npp.nau.edu.ua

Телефон:(044)408–28–81, (044)406–72–42, (098)206–14–50 (пн.–пт. 10.00–15.00)
Заявки на участь:до 26 лютого 2024 року
Тези доповідей:до 26 лютого 2024 року

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі у V Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування», яка відбудеться в рамках VІ Міжнародного симпозіуму «Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація». Участь безкоштовна.

Тематика конференції передбачає обговорення проблем прикладного застосування результатів філологічних і педагогічних досліджень у навчальному процесі,  теоретичні та методичні засади навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Співорганізатори конференції:
Державний університет, м. Баку, Азербайджанська Республіка
Purdue University, Hammond, USA
The University of Manitoba, Winnipeg, Canada
Translation Bureau, Wallonia, Belgium
International Center for Language Studies, Washington DC, USA

Напрями роботи конференції

 • Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов професійного спрямування.
 • Інноваційні підходи, методи та технології навчання іноземних мов.
 • Теоретичні, практичні й методичні аспекти перекладу.
 • Етнокультурна складова перекладу.
 • Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу. 

Реєстрація учасників конференції: надіслати на електронну адресу maryna.chaikovska@npp.nau.edu.uaзаявку про участь у конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Умови участі: для участі в конференції до 26 лютого 2024 р. необхідно:
1. Надіслати на електронну адресу maryna.chaikovska@npp.nau.edu.uaабо передати до оргкомітету конференції особисто:

 • заявку про участь у конференції;
 • тези доповіді згідно з вимогами.

Вимоги до оформлення матеріалів тез доповіді

 • Текст повинен бути набраний у WORD у форматі А5, гарнітура Times New Roman, розмір 8, інтервал 1 (поля сторінок: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє та нижнє – 2 см).
 • 1-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив); 2-й рядок: науковий ступінь, вчене звання та місто (жирним курсивом через кому); вирівнювання обох рядків за правим полем, інтервал 1.
 • Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, усі великі літери).
 • Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, відступ першого рядка абзацу – 1 см, обсяг тез – до 50 рядків.
 • Файл з тезами повинен бути у форматі RTF. 

Публікація матеріалів конференції: електронні версії збірника матеріалів конференції та програми будуть надіслані учасникам і розміщені на сайті Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій НАУ до 28.03.2024р.

Контактна інформація
Електронна пошта для надсилання заявок і реєстрації учасників та файлів з тезами доповідей: maryna.chaikovska@npp.nau.edu.uaТелефони для довідок: (044)408–28–81,  (044)406–72–42, (098)206–14–50 Чайковська Марина Сергіївна (пн.–пт. 1000–1500).

Заявка

Зразок оформлення тез

Інформаційний лист